Diensten

Is uw organisatie actief op het gebied van duurzaam voedsel, dierenwelzijn of milieu? Dan zet ik mij graag voor u in! Met ruim 20 jaar ervaring, brede inhoudelijke kennis en een groot netwerk ben ik inzetbaar voor advisering over campagnes, het uitvoeren van (journalistiek) onderzoek, juridische procedures en het maken van communicatieproducten.

Campagnes

  • Communicatief, strategisch en inhoudelijk advies voor campagnes
  • Schrijven van project- en subsidievoorstellen

Onderzoek

  • Literatuur/desktopstudies
  • Quick scans
  • Uitzetten en begeleiding van externe onderzoeken

Juridische procedures

  • Wet open overheid verzoeken (Woo, voorheen Wet openbaarheid bestuur, Wob)
  • Bezwaar- en beroepsprocedures

Communicatieproducten

  • Onderzoeksrapporten
  • Artikelen
  • Brochures