Toekomstvisie voor een duurzame veehouderij

Toekomstvisie voor een duurzame veehouderij

Voor de Partij voor de Dieren Utrecht is een Toekomstvisie voor een duurzame veehouderij gemaakt.

Om de Kabinetsdoelstelling van de maatschappelijk gewenste duurzame veehouderij in 2023 mogelijk te maken is een trendbreuk in het provinciale beleid noodzakelijk. Met deze Toekomstvisie levert de Partij voor de Dieren Utrecht een onderbouwde en inspirerende bijdrage aan deze uitdaging.

rapportutrecht.partijvoordedieren.nl

Tags: ,