Achtergrond

Sinds mijn afstuderen als bioloog Maatschappij & Samenleving in 2003, zet ik mij professioneel in voor een beter dierenwelzijn en een schoon milieu. Bij Milieudefensie Landbouw & Voedsel was ik als senior inhoudelijk medewerker medeverantwoordelijk voor de inhoudelijke en strategische aspecten van onze campagnes. Mijn werkzaamheden bestonden uit het uitvoeren van onderzoek, lobby, het voeren van juridische procedures en de organisatie van bijeenkomsten en debatten.

Op het communicatieve vlak was ik betrokken bij de planvorming, woordvoering, het schrijven van persberichten, beleidsvoorstellen, (opinie)artikelen, brochures en nieuwsbrieven. Daarnaast heb ik als web developer verschillende campagnewebsites ontworpen en onderhouden, waaronder weetwatjeeet.nl, stopveefabrieken.nl en pesticidewatch.eu.

Binnen ons team heb ik zodoende een belangrijke rol gespeeld bij het campagnematig agenderen van verschillende maatschappelijke issues:

Een duurzame veehouderij

  • Stop veefabrieken – met ondermeer provinciale burgerinitiatieven tegen megastallen
  • Stop fout vlees – het landelijke burgerinitiatief voor een duurzame veehouderij
  • Van bulk naar kwaliteit – inzicht in de maatschappelijke kosten van de intensieve veehouderij

Bewustwording over vlees

  • De Vleeswijzer – maakt duidelijk hoe verschillende soorten vlees scoren op het gebied van dierenwelzijn en milieu
  • De Supermarktmonitor Vlees en vleesvervangers – geeft inzicht welke supermarkten de meeste én goedkoopste verantwoorde vlees en vleesvervangers verkoopt
  • Vegetarische Buitenhof Barbecue – de verantwoorde tegenhanger van de Binnenhof Barbecue voor Tweede Kamerleden en Kabinet

Natuurvernietiging voor sojaveevoer

  • Stop fout veevoer – supermarktcampagne voor duurzaam veevoer
  • Bio-industrie, kap ermee – bedrijvencampagne voor duurzaam veevoer

Schone groente & fruit

  • Weet wat je eet – supermarktcampagne  voor schone groente & fruit zonder gevaarlijke bestrijdingsmiddelen
  • Pesticide Watch – Europese lobbycampagne voor betere wetgeving omtrent de toelating en het gebruik van bestrijdingsmiddelen
Hoi Iris,

Leuk je gesproken te hebben gisteren. Mogelijk zie ik je ook nog op het
Dierenbal?

We hadden het even gehad over mogelijke opdrachten die ik wellicht voor
het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren zou kunnen
doen. Voor de volledigheid wil ik je nog even een profielbeschrijving
sturen, zodat zij weten voor welke opdrachten ik in principe inzetbaar
ben. Zo mogelijk zou het fijn zijn als je dit nog onder hun aandacht kan
brengen.

Vriendelijke groet & wellicht tot 7 oktober,
Rene

Profiel Rene Houkema
Advies & Communicatie Duurzaam Voedsel

Sinds 2003, na mijn afstuderen als bioloog Maatschappij en samenleving,
ben ik ruim vijf jaar werkzaam geweest als (senior) inhoudelijk
medewerker bij Milieudefensie team Landbouw & Voedsel. Binnen ons team
was ik verantwoordelijk voor de inhoudelijk en strategische aspecten van
onze campagnes, ondermeer door het bijhouden, uitzetten en uitvoeren van
onderzoek, (internationale) lobby, juridische procedures, organiseren
van debatten, woordvoering en schrijven van beleidsvoorstellen,
brochures & web- en opinieartikelen, persberichten en nieuwsbrieven.
Binnen ons team heb ik een belangrijke rol gespeeld bij het
campagnematig agenderen van maatschappelijke issues bij politiek en
bedrijfsleven (met name retail):