De Weet wat je eet Gifmeter 2009

De Weet wat je eet Gifmeter 2009

Voor Weet wat je eet zijn de nVWA-gegevens van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit geanalyseerd. In de uitzending van Radar is hier aandacht aan besteed.

Uit de analyse blijkt dat de trend naar schoner voedsel lijkt te stagneren. Naast analyse en rapportage van de controlegegevens wordt de Gifmeter webapplicatie ook door mij ontwikkeld en onderhouden.

www.weetwatjeeet.nlrapportuitzending Radar

Toekomstvisie voor een duurzame veehouderij

Toekomstvisie voor een duurzame veehouderij

Voor de Partij voor de Dieren Utrecht is een Toekomstvisie voor een duurzame veehouderij gemaakt.

Om de Kabinetsdoelstelling van de maatschappelijk gewenste duurzame veehouderij in 2023 mogelijk te maken is een trendbreuk in het provinciale beleid noodzakelijk. Met deze Toekomstvisie levert de Partij voor de Dieren Utrecht een onderbouwde en inspirerende bijdrage aan deze uitdaging.

rapportutrecht.partijvoordedieren.nl

Vijf voor twaalf voor de melkveehouderij

Vijf voor twaalf voor de melkveehouderij

In opdracht van Wakker Dier is de Nederlandse melkveehouderij kritisch onder de loep genomen.

Met de toenemende schaalvergroting en intensivering verdwijnt ook de koe uit de wei – en daarmee het goede imago van de melk- veehouderij. Zonder maatregelen zal de rem op de bulkproductie helemaal wegvallen – en heeft de melkveehouderij zich ontwikkeld tot de nieuwste tak van de vee-industrie.

www.wakkerdier.nlrapportuitzending Nieuwsuur

Klacht over Vlees.nl bij RCC

Klacht over Vlees.nl bij RCC

In opdracht van Stichting Varkens in Nood is geïnventariseerd in hoeverre de informatie (reclame) op vlees.nl waarheidsgetrouw is.

De website Vlees.nl blijkt op veel punten onvolledig, onjuist of misleidend te zijn en voldoet daarmee niet te aan de richtlijnen van de Reclame Code Commissie. Er wordt met name een onjuist beeld gegeven over de bijdrage van vleesconsumptie aan een gezonde voeding, de risico’s voor de volksgezondheid en het dierenwelzijn.

www.varkensinnood.nlrapport

Stop Veefabrieken

Stop Veefabrieken

Met de campagne Stop Veefabrieken zijn in verschillende provincies de komst van megastallen tegengehouden.

Mijn bijdrage bestond uit de inhoudelijke onderbouwing van de campagne, het uitzetten van onderzoek naar de juridische mogelijkheden en politieke lobby. Daarnaast heb ik de bijbehorende actiewebsite en Google Maps Veefabrieken webapplicatie ontwikkeld en onderhouden.

www.stopveefabrieken.nl

Weet wat je eet

Weet wat je eet

De supermarktcampagne Weet wat je eet zet zich in voor schone groente en fruit zonder gevaarlijke bestrijdingsmiddelen.

Als campagnecoördinator was ik verantwoordelijk voor het opzetten, analyseren en publiceren van de supermarktmetingen, de jaarlijkse update van de Gifmeter en contact  met supermarkten en (Europese) politiek. De bijbehorende actiewebsite en Gifmeter webapplicatie is door mij ontwikkeld en onderhouden.

www.weetwatjeeet.nl