Klacht over Vlees.nl bij RCC

Klacht over Vlees.nl bij RCC

In opdracht van Stichting Varkens in Nood is geïnventariseerd in hoeverre de informatie (reclame) op vlees.nl waarheidsgetrouw is.

De website Vlees.nl blijkt op veel punten onvolledig, onjuist of misleidend te zijn en voldoet daarmee niet te aan de richtlijnen van de Reclame Code Commissie. Er wordt met name een onjuist beeld gegeven over de bijdrage van vleesconsumptie aan een gezonde voeding, de risico’s voor de volksgezondheid en het dierenwelzijn.

www.varkensinnood.nlrapport

Tags: